PRESSMEDDELANDE 2019-06-27

KACHING Retail väljer Hogia som partner

Hogia som är en ledande aktör inom affärslösningar för handelsbranschen, ingår ett samarbete med KACHING Retail, som utvecklat en mobil kassalösning för detaljhandeln. Samarbetet innebär att butiker och grossister inom mindre och medelstora segment nu får tillgång till mer mobila och digitala lösningar för sin kassahantering och orderhantering.

PRESSMEDDELANDE

– Tillsammans med Hogia får vi dels starkare distribution i segmentet för mindre och medelstora före- tag samt att vi ger våra kunder möjligheten att använda Hogias affärslösningar för både butiker och grossister, säger Mathias Plank, VD på KACHING Retail.

KACHING Retail har utvecklat en modern och mobil kassalösning för detaljhandeln som möjliggör ett flexibel, modernt och mobilt arbetssätt. Genom att få ut butikspersonal på golvet, har det visat sig att både kundnöjdhet och employee satisfaction ökar markant och att företagen som använder sig av mobila kassalösningar även ökar sin omsättning. KACHINGs Mobila Kassa används idag bl a av IKEA och ledande Apple Premium Resellers såsom Digital Inn och MacForum.

- Tillsammans med KACHING kan vi nu erbjuda våra kunder en modern och skalbar lösning för de kunder som vill digitalisera och modernisera sitt sätt att bedriva handel. Vi ger även grossister tillgång till mer flexibla lösningar för sin orderhantering, säger Kristina Åström, Bolagschef på Hogia Han- delssystem.

Det är en mycket stor efterfrågan på denna typ av lösningar, där företagen vill kunna bygga ihop sin e- handel med butiksförsäljningen och låta kunderna betala smidigt, snabbt och säkert med sin Mobiltele- fon. Samtidigt så ökar även behoven av flexibla och mobila affärsflöden för grossisterna. KACHING möjliggör båda dessa funktioner med sina moderna lösningar som hjälper företag att snabbt förbättra sin lönsamhet, säger Mathias Plank.

För mer information kontakta

Mathias Plank, Founder & CEO, KACHING , tel: +46 70 5360200
Kristina Åström, Bolagschef Hogia Handelssystem. Tel: +46 72 2208888

Läs mer på www.kachingretail.com och www.hogia.se/handel.

Om KACHING Retail

KACHING är ett snabbväxande fin-tech startup med sin bas i Stockholm. Bolaget grundades 2017 av Mathias Plank och Richard Båge. Bland KACHINGs ägare återfinns utöver grundarna, Swedbank, Collector Bank även bl a Creades med finansmannen Sven Hagströmer som största delägare.

Om Hogia

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 675 medarbetare. Med pro- gramvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.